• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Тарифи консульського збору
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

 

Порядок оплати консульського збору

Консульський збір за надані послуги може бути сплачений з використанням банківської платіжної картки за допомогою терміналу безготівкових платежів безпосередньо у Посольстві або шляхом грошового переказу на один із зазначених нижче банківських рахунків Посольства:

 

1. Реквізити рахунку у шведських кронах:

Bank of beneficiary:                            Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)

Beneficiary:                                        UKRAINSKA AMBASSADEN

Account No.:                                       5277-10 264 06

IBAN No.:                                           SE63 5000 0000 0527

BIC code (Swift address for SEB):         ESSESESS

 

2. Реквізити рахунку у доларах США:

Bank of beneficiary:                            Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)

Beneficiary:                                        UKRAINSKA AMBASSADEN

Account No.:                                       5277-82 624 74

IBAN No.:                                           SE38 5000 0000 0527 7826 2474

BIC code (Swift address for SEB):         ESSESESS

                                                      

Увага!

При оплаті консульського збору на банківський рахунок у шведських кронах застосовується тариф у шведських кронах.

При оплаті консульського збору на банківський рахунок у доларах США застосовується тариф у доларах США.

Комісія, що стягується банками за вчинення трансакції, сплачується заявником.ТАРИФИ консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України у Королівстві Швеція 

(введені в дію з 14.04.2017 року)

                                                            

№ з/п

Найменування консульських дій                                                                                                                                                                                                    

Тарифна ставка

в дол. США              

Тарифна ставка

в шведських кронах

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                               USD   / SEK

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

180

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

160

1440

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

220

1980

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

720

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

30

270

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

270

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

18

162

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

36

324

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

180

1620

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

270

2430

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

36

324

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

36

324

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

36

324

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

36

324

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

36

324

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

135

1215

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

360

3240

10

Видача довідки про належність до громадянства України

27

243

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

27

243

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

270

2430

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

360

3240

 

  ІІІ.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

585

 

дворазової                                                                              

65

585

 

багаторазової

 

65

585

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

585

 

дворазової

65

585

 

багаторазової

 

65

585

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

багаторазової

65

585

 

*    Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

18

162

2

Видача витребуваного документа

72

648

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

99

891

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

9

81

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

72

648

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

270

2430

4

Видача довідки про засвідчення документу

36

324

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

45

405

2

Реєстрація шлюбу

135

1215

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

180

1620

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

144

1296

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

180

1620

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

54

486

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

180

1620

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

360

3240

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

72

648

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

135

1215

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

90

810

 

VІIНОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

 

 

 

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

 

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 450 шв. крон

 

 

 

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 3600 шв. крон

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 180 шв. крон

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

90

810

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

 

60

 

100

 

 

 

 

540

 

900

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

80

 

100

 

 

720

 

900

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

60

540

є)

посвідчення заповітів

45

405

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

180

1620

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 900 шв. крон

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

270

2430

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

270

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

40

360

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

72

648

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

72

 

18

648

 

162

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

45

405

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

45

405

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

45

405

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

45

405

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 225 шв. крон і не більше 1800 шв. крон

14

Прийняття на зберігання документа

72 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

648 шв. крон за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 135 шв. крон і не більше 1800 шв. крон

16

Вчинення морських протестів

162

1458

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

27

243

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

36

324

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

162

1458

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

90

                       

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

90

810

 

 

IX. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

270

2430

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

135

1215

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

180

 

 Строки вчинення консульських дій у звичайному та терміновому порядку

 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – п’ятнадцять календарних днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та сплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – до чотирнадцяти  календарних днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

 2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Паспорт для виїзду за кордон оформлюється у строк до трьох місяців - у разі подання заяви-анкети до закордонної дипломатичної установи України;

 3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та сплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, строк оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

7. Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку – у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Законом України «Про імміграцію» від 07 червня 2001 року; Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215; Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22 листопада 1999 року № 201.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляється у подвійному розмірі.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux