Портал в режимі тестування та наповнення
Українці у Швеції
Опубліковано 24 серпня 2012 року о 11:54

Українці в Швеції

Перша українська політична імміграція до Швеції була наслідком подій, що мали місце під час Північної війни (1700-1721 рр.). Це були козаки на чолі з гетьманом Пилипом Орликом, які прибули до Швеції у 1715 році. У шведському місті Крістіанстад на місці будинку, де проживав П.Орлик з родиною у 1716-1719 рр. встановлено пам'ятний знак.

Наступна хвиля українських іммігрантів прибула до Швеції в другій половині XIX–на початку ХХ століття. Це були в основному жінки з Галичини, що на той час належала до Австро-Угорської імперії. Більшість з них повернулись на свої рідні землі, але деякі асимілювались у шведське суспільство.

Значна кількість українців почала прибувати до Швеції на початку Другої світової війни. Під час Зимової війни між Фінляндією та Радянським Союзом (1939–1940 рр.) у фінському полоні опинилося чимало українців. Це спонукало організацію ОУН створити у Гельсінкі свій осередок, який очолив Богдан Кентрижинський. Метою діяльності цієї організації було допомагати українським полоненим та одночасно проводити інформаційно-пропагандистську роботу.

Нова іммігрантська хвиля з’явилась у Швеції під кінець Другої світової війни. Вважається, що у перші повоєнні роки тут проживало приблизно 2,5 тисячі осіб українського походження. Пізніше частина з них виїхала до США, Канади та інших країн.

У 1947 році в Стокгольмі була створена Українська громада Швеції. Перші загальні збори Української громади та перший з’їзд українців у Швеції відбулися 6 січня 1948 року в м. Флюста поблизу Стокгольму. Тут було прийняте рішення щодо назви об’єднання, затверджено її статут. Першим головою Української громади був В.Федорчук (1948 - 1951 рр.). Пізніше головами громади обирались В.Бутько (1952), К.Гарбар (1953-1978 рр.), Б.Залуга (1979-1992 рр., 1994-1998 рр.), П.Басараб-Горват (1992-1994 рр., 1998-1999 рр.), І.Сушельницька (1999-2006 рр.), Л.Коваль (з квітня 2006 року).

Як на початкових етапах, так і нині головним завдання української громади є інформаційно-просвітянська робота. З 1954 року протягом декількох десятиріч об’єднанням видавався інформаційний бюлетень «Скандинавські вісті», який виходив українською та шведською мовами 1-3 рази на рік і де вміщувались публікації шведської та європейської преси з української тематики, статті про українську культуру та історію. Проте, його випуск було припинено у зв’язку з браком коштів.

В Стокгольмі в 50-ті роки було також відкрито Український інформаційний центр під керівництвом Богдана Кентржинського. Завдяки Інформаційному центрові діяльність українців в Швеції помітно активізувалася. Активно працював Український академічний клуб, який об’єднував українських студентів. Була також створена міжнародна біженська спілка Екзильстудентська центральна організація в Скандинавії. До її складу входили студентські організації країн Балтійських держав, Польщі, Чехословаччини та Угорщини.

У Швеції існувало також декілька представництв та організацій, створених українськими націоналістично-емігрантськими колами, зокрема, представництво Союзу визволення України (очолював О.Назарук), Українське інформаційне бюро (створене у 1916 році, очолювали В.Степанківський, М.Залізняк).

Громадські організації українців у Швеції

Українська Громада Швеції

Реєстраційний номер організації: 802411-3733

Post-Girot 259380-4

Голова організації: Ярослав Каспрів 

Teл.: +46 707461637

E-mail: staromyr@gmail.com 

 

Українська Жіноча Організація в Швеції

Реєстраційний номер організації: 802412-1801

Голова організації: Зоряна Кікцьо 

Teл.: +46 739751715

E-mail: ukfs.info@gmail.com

Сторінка в мережі "Facebook": Ukrainska Kvinnoföreningen i Sverigе Українська Жіноча Організація в Швеції

 

Nordic Ukraine Forum

Голова організації: Максим Гірник

E-mail: info@nuforum.se 

Сторінка в мережі "Facebook":  Nordic Ukraine Forum

Web-page: https://www.nuforum.seУкраїнсько-шведська культурна спілка

Реєстраційний номер організації: 846502-4746

Сторінка в мережі "Facebook" Українці в Мальмо/Швеція

  

Шведські козаки

IF "Svenska kosacker" 

c/o "Sergnes AB"

Lutzengatan 9, 115 20 

Stockholm

Голова: Александр Еріксон 

Teл.: +46 762882039

E-mail: kozak.se@gmail.com 

Web-page: www.svenskakosacker.se 

 

Український Альянс Швеції

Hyltegården 63

436 34 Askim 

Реєстраційний номер організації: 802448-2534

Plusgiro: 5 10 39-6 

Голова організації: Тетяна Реп

Teл.: +46 737310094

E-mail: uais@live.se 

Web-page: http://www.ruslana.se 

 

Український інститут у Швеції

Реєстраційний номер організації: 802487-3690

Директор: Наталя Пасічник

E-mail: contact@ukrainskainstitutet.se 

Web-page: http://ukrainskainstitutet.se/ 

Сторінка в мережі "Facebook": Ukrainska Institutet i Sverige

Twitter: @UkrInstitutet

 

Активні українці в Європі

Голова організації: Юлія Олександрів

E-mail: info@activeukrainians.eu 

Web-page: www.activeukrainians.eu

 

Українська громада у м.Гетеборг

Реєстраційний номер організації: 802439-9811

Голова: Олександра Тершак Густавссон

E-mail: ukrainare.goteborg@gmail.com 

Web-page: http://ukrainians.se 

Сторінка в мережі "Facebook": Ukrainska sällskapet i Göteborg 

 

ВАТРА - Українська Асоціація у Швеції 

Branteviksgatan 4, 

21441 Malmö

Реєстраційний номер організації: 802494-0879

Голова: Надія Безкоровайна

Teл.: +46 708120181, +46 708356682

E-mail: vatra@mail.com 

Web-page: www.vatra.se 

Сторінка в мережі "Facebook": @www.vatra.se 

                           

Міжнародна українська школа

Міжнародна українська школа (далі МУШ) була створена Міністерством освіти та науки України. Міжнародна школа є загальноосвітнім навчальним закладом І - ІІІ ступенів.

Завдання МУШ

Головною метою Міжнародної школи є забезпечення реалізації конституційного права громадян України, батьки яких тимчасово перебувають за кордоном (далі – громадяни), та дітей, батьки яких мають громадянство інших держав (далі - іноземці), на здобуття загальної середньої освіти.

Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • забезпечення можливості громадянам та іноземцям у здобутті якісної повної загальної середньої освіти у відповідності до їх особистісних потреб, індивідуальних здібностей, стану здоров’я, нахилів, талантів тощо з використанням дистанційних форм навчання із застосуванням нових інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток здібностей та обдарувань учнів, формування наукового світогляду про природу, людину і суспільство, підготовка до професійного самовизначення;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості; поваги до прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії; свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;
 • координація діяльності закордонних навчальних закладів, у яких вивчається або ведеться викладання українською мовою, а також організація їх інформаційно-методичного, консультативно-аналітичного супроводу;
 • надання методично-інформаційної допомоги недільним школам, у яких вивчаються мова, традиції, звичаї та культура України;
 • надання консультацій, методичної допомоги та рекомендацій вчителям, які навчають учнів, громадян України, що проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

Навчальний процес у МУШ

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у Міжнародній школі, є Робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, адаптованих до дистанційної форми навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.

До Робочого навчального плану додаються: графік консультацій, екзаменів, режим роботи.

Для проведення навчання Міжнародною школою розробляються індивідуальні робочі навчальні плани з урахуванням особливостей дітей, їх здібностей та потреб. Навчання здійснюється, як правило, екстерном у формі дистанційного навчання з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, у вигляді блочних завдань, відео та очних лекцій, практичних занять, консультацій, підсумкових контрольних робіт тощо.

Організація навчання, консультацій, поточного оцінювання навчальних досягнень учнів може проводитися як стаціонарно в приміщенні Міжнародної школи, так і дистанційно в системі «on line» (за необхідності, при погоджені з Міністерством освіти і науки України на території іншої держави).
Прийом учнів до МУШ

Прийом учнів до Міжнародної школи здійснюється на безконкурсній основі та обумовлюється Правилами прийому, затвердженими Міністерством освіти та науки України.

Мережа класів (груп) Міжнародної школи формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу за погодженням із засновником.

Зарахування учнів до Міжнародної школи здійснюється на підставі висновку Приймальної комісії за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють).

Навчання та оцінка знань учнів школи

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У Міжнародній школі здійснюється поточне і підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до критеріїв, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчання учнів у 4-х, 9-х, 11-(12)-х класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст форми і прядок проведення державної підсумкової атестації у Міжнародній школі проводиться згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Учні, які навчаються за дистанційною формою навчання шляхом екстернату від державної підсумкової атестації не звільняються.

Державна підсумкова атестація проводиться, як правило, на території України, терміни якої визначаються та затверджуються засновником.

За результатами навчання учням видається відповідний документ про освіту державного зразка (табель, свідоцтво, атестат).

Учні, які за результатами річного оцінювання не засвоїли програмний матеріал з одного або всіх предметів Робочого навчального плану Міжнародної школи, продовжують навчатися після корекції їхнього індивідуального навчального плану.

МУШ співпрацює з суботніми та недільними освітніми осередками Австрії, Бельгії, Греції, Італії, Іспанії, Молдови, Португалії, Франції, Чехії та п'ятиденною школою в Туреччині.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на офіційній Інтернет-сторінці МУШ: ukrintschool.org.ua та за тел. +38 044 253 85 58, тел. гарячої лінії +35 050 344-00-44.

Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка"

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» www.miok.lviv.ua  має чотири пріоритетні напрями діяльності: освітній, міграційний, культурний та співпраця з  діаспорою.

Освітня та українознавча діяльність МІОКу проходить у рамках освітнього проекту «Крок до України» www.krok.miok.lviv.ua , який був започаткований у відповідь на нагальну потребу українознавчих осередків світу у сучасному, якісному навчально-методичному забезпеченні з української мови як іноземної.

Основні шляхи реалізації:

 • наукові дослідження викладання української мови як іноземної, а також функціонування української мови поза межами України;
 • створення підручників та посібників з української мови як іноземної (УМІ) та наповнення освітнього порталу «Крок до України» навчально-методичними матеріалами;
 • розробка програм та методичних рекомендацій з українознавчих курсів;
 • проведення мовних шкіл для інтенсивного вивчення української мови;
 • проведення конференції «Українська мова у світі» для фахівців з лінгводидактики та викладачів-практиків;
 • проведення круглих столів і навчально-методичних семінарів для викладачів української мови як іноземної;
 • тісна співпраця з українознавчими осередками України та світу.

Діяльність МІОКу в контексті міграційного напряму здійснюється у рамках проекту «Назустріч новій хвилі». Основним концептом цього проекту є рух української держави і представників нової хвилі еміграції назустріч один одному.

Основні шляхи реалізації міграційного напряму МІОКу:

 • здійснення наукових досліджень, проведення науково-методичних семінарів з питань міграційних процесів, їх причин, наслідків та ефективності міграційної політики в сучасних умовах, а також моніторинг аналітичних матеріалів, щодо міграційної проблематики у глобальному контексті;
 • реалізація  проектів, конкурсів, приcвячених проблемам трудової міграції, а також презентацій діяльності громадських організацій українських трудових мігрантів, державних та міжнародних установ;
 • проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, ухвали яких є базою для розвитку міграційної політики України;
 • участь у парламентських та комітетські слуханнях з питань міграції, розробці законопроектів, регіональних та державних програм співпраці з трудовими мігрантами;
 • тісна співпраця з державними та недержавними структурами, міжнародними організаціями, а також науково-дослідними інституціями в Україна та за кордоном, які дотичні до питань міграції.

Реалізовуючи культурний напрям своєї діяльності, МІОК ставить перед собою завдання на новому рівні презентувати та інтегрувати культурні здобутки Світового українства у сучасний соціокультурний та медійний простір України, відкривати для українського суспільства імена видатних діячів Світового українства у ділянках культури та мистецтва, популяризувати українську мову, історію, культуру в Україні та світі.

МІОК співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури й туризму України, Світовим Конґресом Українців, Європейським Конґресом Українців, Світовою Федерацією Українських Жіночих Організацій, багатьма державними структурами в Україні та українськими громадами у світі.


Українські богослужіння у Швеції

Православна Церква України у Швеції

Голова Церковного Комітету ПЦУШ - Ігор Аврам

Тел.: 070 070 37 30
ukrortodoxkyrka.kp@gmail.com

Facebook-сторінка:

https://www.facebook.com/ukrortodoxsverige/?modal=admin_todo_tour

Парафія святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії ПЦУШ  у м.Стокгольм

Щодругої та щочетвертої неділі місяця Літургія українською мовою о 08:00 за адресою: Odenvägen 3, Lidingö

Електронна пошта: ukrortodoxforsamling.sthlm@gmail.com

Українська Греко-Католицька Церква, м.Стокгольм

Богослужіння щонеділі о 14:00

Адреса храму: Johannes kyrka, Kammakargatan 12, 111 40 Stockholm

Facebook-сторінка:

https://www.facebook.com/Українська-Греко-Католицька-Церква-Стокгольм-Швеція-2307784402811743/

священик: о. Андрій Мельничук

тел: +46 76 049 32 64

електронна пошта: stockholm@ukrainische-kirche.de 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux